Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 11ης συνεδρίασης(Τακτικής) της 03-11-2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

             Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

             Αποφάσεις της 11ης συνεδρίασης

               

           

Σχολιάστε