Πίνακας θεμάτων και αποφάσεων της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης(06-10-2014) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 

              Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παραπάνω αρχείο

              Αποφάσεις της 10ης συνεδρίασης

Σχολιάστε