Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της14ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΤΗΣ-14ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σχολιάστε