Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της συνεδρίασης της 29 Μαΐου 2014(15ης συνεδρίασης) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

        Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε