Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης της 31ης Μαρτίου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 9ης συνεδρίασης της 31ης Μαρτίου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε