Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο