Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018

Σχολιάστε