Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων της 4ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε