Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 2ης συνεδρίασης (Τακτικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 16ης Φεβρουαρίου 2015

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αποφάσεις της 2ης συνεδρίασης (Τακτικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου