Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 2ης συνεδρίασης (Τακτικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 16ης Φεβρουαρίου 2015

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αποφάσεις της 2ης συνεδρίασης (Τακτικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου

Σχολιάστε