Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 26ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΤΗΣ-26ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΤΗΣ-Ο.Ε