Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης (Τακτική) της 29ης Ιανουαρίου 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ _ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

Σχολιάστε