Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Σχολιάστε