Πίνακας θεμάτων- αποφάσεων της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΤΗΣ-16ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε

Σχολιάστε