Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 14ης συνεδρίασης της 12ης Μαϊου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 14ης συνεδρίασης της 12ης Μαϊου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε