Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης της 5ης Μαϊου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στετρεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 13ης συνεδρίασης της 5ης Μαϊου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε