Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης της 24ης Απριλίου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης της 24ης Απριλίου 2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε