Πίνακας θεμάτων 1ης/14-06-2018 συνεδρίασης Επιτροπής Λαϊκών αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 1 (14-06-2018) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σχολιάστε