Περιβαλλοντικός Προέλεγχος (άρθρου 5 της ΚΥΑ 107017/28-08-2006) για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Πολεοδομικού Σχεδιασμού που αφορά την «Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (Τ.Ρ.Σ.) για τον χαρακτηρισμό χώρου ως ‘’χώρο εκπαίδευσης’’ για την ανέγερση του 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας»

ΦΑΚΕΛ ΣΠΕ- 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε