Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Βελτίωση βατότητας δρόμου σε περιοχή της Τ. Κ.Φιλιαδώνας

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Βελτίωση βατότητας δρόμου σε περιοχή της Τ. Κ.Φιλιαδώνας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε