ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ- ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Π. ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΑ(ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+650 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+000)