Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου:Αποκατάσταση-ανάδειξη ιστορικού διατηρητέου μνημείου Δημοτικού σχολείου Οίτης

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου:Αποκατάσταση-ανάδειξη ιστορικού διατηρητέου μνημείου Δημοτικού σχολείου Οίτης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε