Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Κατασκευή πλαισιωτού οχετού στο ρέμα Βαθύρεμα στο δρόμο Καρυών-Φιλιαδώνας Δήμου Δομοκού

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: Κατασκευή πλαισιωτού οχετού στο ρέμα Βαθύρεμα στο δρόμο Καρυών-Φιλιαδώνας Δήμου Δομοκού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε