Περίληψη απόφασης επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/2013 και της Τ.Α. 91354/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ_ΚΑΡΠΕΤΗ ΑΓΑΘΗ_signed

Σχολιάστε