Δελτίο Τύπου: Περίληψη 1ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2023 Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

δελτίο τύπου_περίληψη πρόσκλησης σχεδίων βελτίωσης_δράση 4.1.5-1