ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 (e-mail: gdme@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:2231354310

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail: dmetep-vio@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΗΛ:2261350113 FAX:2261350117

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Χατζίνα Αικατερίνη 2261350114
Τεχνικό Τμήμα 2261350121
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης 2261350116 & 115
Τμήμα ΚΤΕΟ 2268023339
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Βλάχου-Κουτή Ευφροσύνη 2261350119
Τμήμα Μεταφορών Θήβας Σύρρος Χρήστος 2262352113 & 126

             Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
(e-mail: dmetep-evo@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ: 2221353610

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Σταματίου Κωνσταντίνος 2221353794
Τεχνικό Τμήμα Σοφιάνωφ Γεώργιος 2221353693
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Σάρλη Παναγιώτα 2221353601
Τμήμα ΚΤΕΟ Κατσαλίφης Μιχαήλ 2221353795
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Μπισμπικοπούλου Αναστασία 2221353623
Τμήμα Μεταφορών – Επικοινωνιών Αλιβερίου Κατσίκας Κωνσταντίνος 2223351202 & 204
Τμήμα Μεταφορών – Επικοινωνιών Ιστιαίας Τσιβίκα Φωτεινή  2226351400-01

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

(e-mail: dmetep-evr@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ: 2237352525 FAX: 2237352521

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 2237352525
Τεχνικό Τμήμα
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης
Τμήμα ΚΤΕΟ 2237352517
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Τσιγαρίδα Αλεξάνδρα 2237352500, 52519, 52524

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(e-mail: dmetep-fth@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:2231354310

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Κανδηλάρης Αναστάσιος 2231354330, 2231354331
Τεχνικό Τμήμα Μάρκου Ιωάννης 2231354320
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Κολίρης Δήμος 2231354335
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Λιάλιου Μάρθα 2231354340, 2231354334
Τμήμα Μεταφορών Αταλάντης Τριανταφύλλου Λουκάς 2233080214-215

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail: dmetep-fok@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΛΗΣ
ΤΗΛ: 22653-52312, 311

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας  – 2265352316
Τεχνικό Τμήμα Παναγιώτης Τσιάλης 2265352312, 311
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης  – 2265352316
Τμήμα ΚΤΕΟ  –
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Μαρία Φλώκου 2265352310