ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 (e-mail: gdme@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:2231354310 email: d.rittas@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail: dmetep-vio@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΗΛ:2261350113 email: emirsinias@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Αδειών Κυκλοφορίας Χατζίνα Αικατερίνη 2261350114 xatzina@pste.gov.gr
Τεχνικό Σύρρος Χρήστος 2261350121 xsyrros@pste.gov.gr
Χορήγησης Αδειών Οδήγησης   2261350116 & 115  
ΚΤΕΟ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 2268023339  
Γραμματειακής Υποστήριξης Βλάχου-Κουτή Ευφροσύνη 2261350119 evlahou@pste.gov.gr
Μεταφορών – Επικοινωνιών Θήβας Σύρρος Χρήστος 2262352113 & 126 xsyrros@pste.gov.gr

             Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
(e-mail: dmetep-evo@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΟΦΙΑΝΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353610 email: sofianof.g@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Αδειών Κυκλοφορίας Σταματίου Κωνσταντίνος 2221353794 stamatiou.k@pste.gov.gr
Τεχνικό Σοφιάνωφ Γεώργιος 2221353693 sofianof.g@pste.gov.gr
Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Μπάτσου Κορίνα mpatsou.k@pste.gov.gr
ΚΤΕΟ Κατσαλίφης Μιχαήλ 2221353795 katsalifis.m@pste.gov.gr
Γραμματειακής Υποστήριξης Μπισμπικοπούλου Αναστασία 2221353623 bisbikopoulou.a@pste.gov.gr
Μεταφορών – Επικοινωνιών Αλιβερίου Κατσίκας Κωνσταντίνος 2223351202 & 204 katsikas.k@pste.gov.gr
Μεταφορών – Επικοινωνιών Ιστιαίας Τσιβίκα Φωτεινή 2226351400-01 tsivika.f@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

(e-mail: dmetep-evr@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ: 2237352526 email: i.tsaknis@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Αδειών Κυκλοφορίας   2237352526  
Τεχνικό Τσούκας Δημήτριος 2237352526 d.tsoukas@pste.gov.gr
Χορήγησης Αδειών Οδήγησης   2237352526  
ΚΤΕΟ Τσάκνης Ιωάννης 2237352517 & 519 i.tsaknis@pste.gov.gr
Γραμματειακής Υποστήριξης Καραθάνου Φωτεινή 2237352500 & 524 f.karathanou@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(e-mail: dmetep-fth@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:2231354310 email: d.rittas@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Αδειών Κυκλοφορίας Κανδηλάρης Αναστάσιος 2231354330, 2231354331 a.kandilaris@pste.gov.gr
Τεχνικό Μάρκου Ιωάννης 2231354320 i.markou@pste.gov.gr
Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Κολίρης Δήμος 2231354335 d.koliris@pste.gov.gr
Γραμματειακής Υποστήριξης Λιάλιου Μάρθα 2231354340, 2231354334 m.lialiou@pste.gov.gr
Μεταφορών – Επικοινωνιών Αταλάντης – Προϊστάμενος Τριανταφύλλου Λουκάς 2233080215 l.triantafillou@pste.gov.gr
Μεταφορών – Επικοινωνιών Αταλάντης – Άδειες Οδήγησης Κλωτσοτύρας Ιωάννης 2233080215 klotsotiras.i@pste.gov.gr
Μεταφορών – Επικοινωνιών Αταλάντης – Άδειες Κυκλοφορίας Τσατήρας Δημήτριος 2233080215 d.tsatiras@pste.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail: dmetep-fok@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ: 22653-52312, 311 email: p.tsialis@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
Αδειών Κυκλοφορίας   2265352316  
Τεχνικό Τσιάλης Παναγιώτης 265352311, 316 kmanios@pste.gov.gr / p.tsialis@pste.gov.gr
Χορήγησης Αδειών Οδήγησης   265352306  
ΚΤΕΟ  
Γραμματειακής Υποστήριξης Μαρία Φλώκου 265352310,300 m.flokou@pste.gov.gr