ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 (e-mail: gdme@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:2231354310

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail: dmetep-vio@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΗΛ:2261350113 FAX:2261350117

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Χατζίνα Αικατερίνη 2261350114 2261350117
Τεχνικό Τμήμα Σύρρος Χρήστος 2261350121 2261350117
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης 2261350116 & 115 2261350117
Τμήμα ΚΤΕΟ 2268023339 2268023339
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Βλάχου-Κουτή Ευφροσύνη 2261350119 2261350117
Τμήμα Μεταφορών Θήβας Νιφαδόπουλος Γεώργιος 2262352113 & 126 2262352136

             Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
(e-mail: dmetep-evo@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353794 FAX: 2221036064

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Λιαλιάρης Ιωάννης 2221353610 2221036064
Τεχνικό Τμήμα Σοφιάνωφ Γεώργιος 2221353693 2221036071
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Σάρλη Παναγιώτα 2221353601 2221036061
Τμήμα ΚΤΕΟ Κατσαλίφης Μιχαήλ 2221353795 2221036062
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Μπισμπικοπούλου Αναστασία 2221353604
Τμήμα Μεταφορών – Επικοινωνιών Αλιβερίου Λίζος Παναγιώτης 2223351202 2223022257
Τμήμα Μεταφορών – Επικοινωνιών Ιστιαίας Σταματίου Κων/νος  2226351400-01 2226055351

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

(e-mail: dmetep-evr@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ: 2237352525 FAX: 2237352521

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 2237352525  2237352521
Τεχνικό Τμήμα 2237352521
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης 2237352521
Τμήμα ΚΤΕΟ 2237352517 2237352520
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Τσιγαρίδα Αλεξάνδρα 2237352500, 52519, 52524 2237352521

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(e-mail: dmetep-fth@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:2231354310

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Κανδηλάρης Αναστάσιος 2231354330, 2231354331
Τεχνικό Τμήμα Μάρκου Ιωάννης 2231354320
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Κολίρης Δήμος 2231354304
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Λιάλιου Μάρθα 2231354340, 2231354334
Τμήμα Μεταφορών Αταλάντης Τριανταφύλλου Λουκάς 2233080214-215 2233089249

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail: dmetep-fok@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΛΗΣ
ΤΗΛ: 22653-52312, 311 FAX: 22653-52320

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας  – 2265352316
Τεχνικό Τμήμα Παναγιώτης Τσιάλης 2265352312, 311
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης  – 2265352316
Τμήμα ΚΤΕΟ  –
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Μαρία Φλώκου 2265352310