ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 (e-mail: gdme@pste.gov.gr)

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:2231354310

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail: dmetep-vio@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΗΛ:22613 50113 FAX:22613 50117

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Χατζίνα Αικατερίνη 22613 50114 22613 50117
Τεχνικό Τμήμα Σύρρος Χρήστος 22613 50121 22613 50117
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης 22613 50116 & 115 22613 50117
Τμήμα ΚΤΕΟ 22680 23339 22680 23339
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Βλάχου-Κουτή Ευφροσύνη 22613 50119 22613 50117
Τμήμα Μεταφορών Θήβας Νιφαδόπουλος Γεώργιος 22623 52113 & 126 22623 52136

             Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
(e-mail: dmetep-evo@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353794 FAX: 2221036064

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Λιαλιάρης Ιωάννης 22213 53610 22210 36064
Τεχνικό Τμήμα Σοφιάνωφ Γεώργιος 22213 53693 22210 36071
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Σάρλη Παναγιώτα 22213 53601 22210 36061
Τμήμα ΚΤΕΟ Κατσαλίφης Μιχαήλ 22213 53795 22210 36062
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Μπισμπικοπούλου Αναστασία 22213 53604
Τμήμα Μεταφορών – Επικοινωνιών Αλιβερίου Λίζος Παναγιώτης 22233 51202 22230 22257
Τμήμα Μεταφορών – Επικοινωνιών Ιστιαίας Σταματίου Κων/νος  22263 51400-01 22260 55351

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

(e-mail: dmetep-evr@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ: 2237352525 FAX: 2237352521

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 2237352525  2237352521
Τεχνικό Τμήμα 2237352521
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης 2237352521
Τμήμα ΚΤΕΟ 2237352517 2237352520
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Τσιγαρίδα Αλεξάνδρα 2237352500,52519,52524 2237352521

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(e-mail: dmetep-fth@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΡΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛ:22313 54310 FAX:22313 53422

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Κανδηλάρης Αναστάσιος 2231354330, 2231354331
Τεχνικό Τμήμα Μάρκου Ιωάννης 2231354320
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Μπαρμπούνης Αθανάσιος 2231354335
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Λιάλιου Μάρθα 2231354340, 2231354334
Τμήμα Μεταφορών Αταλάντης Τριανταφύλλου Λουκάς 22330 80214-215 22330 89249

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail: dmetep-fok@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΤΗΛ: 22653-52316 FAX: 22653-52320

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας  – 22653-52316  –
Τεχνικό Τμήμα Παναγιώτης Τσιάλης 22653-52311 22653-52320
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Λουκάς Καραδήμος 22653-52316 22653-52320
Τμήμα ΚΤΕΟ
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Γιάννης Δούκας 22653-52309 22653-52320