ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(e-mail: gda@pste.gov.gr)
Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δρ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΤΗΛ:2231351271 & 2221353420, 53400, 53739

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(e-mail:dbefp@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών, καθώς και στην άσκηση αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στην Περιφέρεια από την Κεντρική Διοίκηση.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΗΛ:2231351282,  FAX: 2231351294
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών  Γραμματικά Δήμητρα  2231351282 2231351294
Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών

                                  Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(e-mail:dmaet@pste.gov.gr)

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται σε θέματα υποστήριξης του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε θέματα της πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθησης και της σύνδεσης αυτών με την απασχόληση, σε θέματα εμπορίου και ανωνύμων εταιρειών, στην κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της περιφέρειας.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΗΛ:2231351216, FAX:2231351252

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης Ντερέκας Βασίλειος 2231351225 2231351252
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας Σκούρας Γεώργιος 2231351280 2231351252
Τμήμα Απασχόλησης 2231351280 2231351252
Τμήμα Εμπορίου Χαλάτση Ιωάννα 2231351225 2231351252
Τμήμα Τουρισμού Λιάσκου Μαριάννα-Ελπίδα 2231351280 2231351252

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(e-mail:danap-vio@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΗΛ: 2261350330 & 50331, FAX: 2261350326 & 50337

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Ζυγογιάννη Γεωργία 2261350330 & 331 2261350326 & 337
Τμήμα Επαγγέλματος 2261350328 2261350326 & 337
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Μπαϊρακτάρη Δήμητρα 2261350342 & 343 2261350344
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Μίχος Σεραφείμ 2261350321 2261350326
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 2261350333 2261350326 & 337

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

(e-mail:danap-evo@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δρ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΤΗΛ: 2221353420, FAX: 2221353451

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Μανώλης Δημήτριος 2221353402 2221036051
Τμήμα Επαγγέλματος Καπενής Κωνσταντίνος 2221353411 2221036051
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Καλαβρή Σπυριδούλα 2221353512 2221036051
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Πέππας Νικόλαος 2221353413 2221036051
Τμήμα Γραμματειακής Απασχόλησης Θεοδώρου Καλλιόπη 2221353404 2221036051

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΡYΤΑΝΙΑΣ

(e-mail:danap-evr@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΖΩΗ
ΤΗΛ: 2237350743, FAX: 2237350763

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Τραμουντάνη Σοφία  2237350761  2237350763
Τμήμα Επαγγέλματος  2237350761  2237350762
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Χαντζοπούλου Αικατερίνη  2237350763  2237350763
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Δροσίνη Νεκταρία  2237350791  2237350792
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης  2237350762  2237350762

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(e-mail:danap-fth@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΗΛ:2231351270, FAX: 2231351260

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Ροϊνάς Παναγιώτης 2231351261  2231351260
Τμήμα Επαγγέλματος Τσικριπή Σοφία 2231351258  2231351260
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Κoντογεώργου Βασιλική 2231351274  2231351260
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Φαρόπουλος Χαράλαμπος 2231351238  2231351260
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Ξηρού Μαρούλα 2231351277  2231351260

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

(e-mail:danap-fok@pste.gov.gr)

Η Διεύθυνση ασκεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας αρμοδιότητες του τομέα φυσικών πόρων, ενέργειας και βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, εμπορίου και τουρισμού, καθώς και αρμοδιότητες παιδείας και διά βίου μάθησης, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΗΛ: 2265350602   FAX: 2265350612

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Κοντοκοντής Δημήτριος 2265350626 2265350625
Τμήμα Επαγγέλματος Βαϊνου Παγώνα 2265350601 & 613 2265350612
Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Καπαρέλη Μαρία 2265350610 2265350612
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Καραγκιζοπούλου Πηνελόπη 2265350615 2265350612
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Σωρόκου Αρχοντούλα 2265350611 & 613 2265350612