Περιφ. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας αναπληρούμενος από την Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειάκης Ενότητας Βοιωτίας.

 ΜΕΛΗ:

  1. Αικατερίνη Καλαντζή, Περιφερειακή Σύμβουλο αναπληρούμενη από την Σοφία Τσολάκη, Περιφερειακή Σύμβουλο.
  2. Ευσταθίου- Σπανού Ελένη, Δήμαρχο Ιστιαίας Αιδηψού, ως εκπρόσωπο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας αναπληρούμενη από την Κοσκοβόλη Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Λεβαδέων
  3. Ραχιώτου Λεμονιά, μέλος του ΕΕΔΕΓΕ, ως εκπρόσωπο αντιπροσωπευτικής γυναικείας οργάνωσης, πρόεδρο του σωματείου «Σύλλογος Γυναικών Μεξιατών», αναπληρούμενη από την Μιχελή Βασιλική
  4. Κουφιώτη Μαρία, Κοινωνική Θεολόγο, ως εκπρόσωπο της  Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων αναπληρούμενη από την, Ελένη Ζήση, Επιθεωρήτρια Εργασίας.
  5. Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου, Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ως Επίτιμο Μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα ανατίθενται στην Αλεξοπούλου Δέσποινα του Ευαγγέλου, υπάλληλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Δομικών Έργων με βαθμό Δ ́, αναπληρούμενη από την Κονταξή Χαρίκλεια του Νικολάου, υπάλληλο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κλάδου ΤΕ Δομικών Έργων με βαθμό Δ ́. Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής είναι τετραετής.

Σχολιάστε