ΠΕ Βοιωτίας: Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο: ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 499,52 KW¨ του ¨ΝΤΕΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ¨ που βρίσκεται στη θέση ¨ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΙΑ ή ΤΣΑΜΑΛΙ ΣΚΡΙΠΟΥ¨ της Δ.Ε. Διονύσου του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ω1Χ07ΛΗ-ΚΡ5

Σχολιάστε