Φάκελος Ανανέωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30ΜW της εταιρείας ΄΄ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΡΕΚΕΖΑ ΄΄ του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ A.E

Σχολιάστε