ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ: Άδεια επέκτασης-εκσυγχρονισμού και αλλαγής επωνυμίας μονάδας διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση μεταλλικών & μη μεταλλικών αποβλήτων (R12), της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε”

Άδεια επέκτασης-εκσυγχρονισμού και αλλαγής επωνυμίας μονάδας διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση μεταλλικών & μη μεταλλικών αποβλήτων (R12), της “ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε”