ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης μονάδας παραγωγής, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ»

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΙ417ΛΗ-Ξ74

Σχολιάστε