ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ T.K. ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ»

Ψ0ΑΦ7ΛΗ-Χ1Ν ΠΠΔ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ