ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) υφιστάμενου ελαιοτριβείου με φορέα εκμετάλλευσης τον «Κουνουβέλη Απόστολο του Μιχαήλ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ Ψ0ΚΗ7ΛΗ-6Μ0

Σχολιάστε