ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες, της δημοτικής οδού σύνδεσης καλλιεργειών παραλίας Λουτρό Κοτσικιά με καλλιέργειες παραλίας Ξηροποτάμου»

Ψ8ΟΒ7ΛΗ-ΡΡΨ-1