ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Π.Π.Δ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

6Ι567ΛΗ-4Ρ0 ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε &ΣΙΑ

Σχολιάστε