ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Π.Π.Δ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΚΩΝ -ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ¨¨ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ¨

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ Π.Π.Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (9ΟΘΡ7ΛΗ-8ΔΛ) ΔΙΟΡΘ.

Σχολιάστε