ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανίας «Σιδηροκατασκευών, αλουμινοκατασκευών, κατασκευή, συναρμολόγηση κτηρίων και κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα»

69Δ97ΛΗ-4ΜΧ