ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία βιοτεχνίας μεταλλικών κατασκευών, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»

6ΞΦΝ7ΛΗ-ΩΙΛ ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ Π.Π.Δ

Σχολιάστε