ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία μονάδας αποθήκευσης υγραερίου με φορέα εκμετάλλευσης, την εταιρεία “N AND L COMPANY FOR ALL S E.E.”