ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε Π.Π.Δ για τη λειτουργία μηχανουργείου, με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ι.Κ.Ε.»

ΨΠΩΔ7ΛΗ-Κ55.pdf BALKANOS