ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.)

Ψ3ΠΕ7ΛΗ-ΡΜΓ