ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία αποσταγματοποιείου, τυποποίηση και συσκευασία ποτών με φορέα εκμετάλλευσης τον “ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ”