ΠΕ Ευβοίας: «Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου (συσκευασία ξηρών σύκων, παρασκευή και τυποποίηση μαρμελάδας), με φορέα εκμετάλλευσης την «ΜΟΡΦΙΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΜΟΡΦΙΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 65Υ87ΛΗ-9Η6

Σχολιάστε