ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) επαγγελματικού εργαστηρίου, με φορέα εκμετάλλευσης την «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ»

ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΠΔ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ ΩΩΤΘ7ΛΗ-ΣΣΤ

Σχολιάστε