ΠΕ Ευβοίας: Τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας βιομηχανίας αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου, λόγω αλλαγής φορέα εκμετάλλευσης από “NAFTA ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” σε “ALPHA GAS”

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΕΑ (6ΚΒ57ΛΗ-358)

Σχολιάστε