ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 19-4-2021 ΕΩΣ 25-4-2021