ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ 2-9-2020 ΕΩΣ 6-9-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σχολιάστε