ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: Π.Π.Δ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε

6Κ3Ν7ΛΗ-ΧΣΨ Π.Π.Δ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ