ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για την λειτουργία υπαίθριας αποθήκης φιαλών υγραερίου, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε»

1196008.000-1 ΣΚΛΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ