ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση για τη λειτουργία ξυλουργείου, με φορέα εκμετάλλευσης τον «ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΤΩΝΕΝΑ»

1217841.002